אם ברצונכם להקים מייזם ויש לכם את המשקיע המתאים לכך, אתם צריכים לבנות הסכם השקעה שיעגן את כל ההסכמות, הזכויות והחובות של כל אחד מהצדדים בהסכם ההתקשרות. בהסכם השקעה יפורטו שווי החברה, המניות וההשקעות של המשקיע, ההסכמות אליהן הגיעו שני הצדדים והזכויות והחובות של כל אחד מהצדדים.

מהו הסכם השקעה?

הסכם השקעה הוא הסכם ליזמים ומשקיעים אשר מפרט את עיקרי הסכם ההשקעה הכוללים: התקשרות, סגירת העסקה, תנאים לסגירת העסקה, הצהרות היזמים והחברה, הצהרות המשקיע, התחייבויות ספציפיות וסעיפי תנאים כלליים.

מה כוללים הסכמי השקעה?

הסכמי השקעה כוללים כמה סעיפים חשובים ועיקריים אשר מופיעים בכל הסכם שותפים. סעיפים אלו כוללים בין היתר:

הסכם ההתקשרות – בסעיף זה מפורט סכום ההשקעה, שווי כל מניה, מס' המניות אשר מוקצות למשקיע ואחוז ההון עבור הסכום שהמשקיע משקיע.
סגירת העסקה – בסעיף זה תנאי הסגירה יכללו את התחייבות החברה בהתאם לתנאי העסקה, החלטות בעלי המניות ודירקטוריון החברה אשר מאשרים את הסכם העסקה ואופן הקצאת העסקה. כמו כן, על המשקיע להעביר לחברה את כל סכום ההשקעה בהתאם למועד שנקבע.
התנאים לסגירת העסקה – בסעיף זה מפורטים התנאים וההתחייבויות של כל אחד מהצדדים של החברה ושל המשקיע. ההצהרות המפורטות בהסכם עצמו הינן הצהרות מהימנות ותקפות לסגירת מועד העסקה.
הצהרות המשקיע – בסעיף זה המשקיע מצהיר ומתחייב לגבי עצמו ולאישורים אשר נתן (לעיתים מוסיפים אישור של המשקיע שביצע בדיקת נאותות על החברה או הגוף בו המשקיע משקיע.
הצהרות היזמים והחברה – בסעיף זה מפורטים הצהרות החברה ביחס למניות של החברה, שמות בעלי המניות בחברה, שמות הדירקטורים, אחוז האחזקות בחברה וטבלת הון. כולל זכויות בקניין רוחני, אישור שאין כלפי החברה כל תביעה.
התחייבויות – בסעיף זה מפורטים התנאים המסחריים שהוסכמו ונקבעו בין שני הצדדים בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם הניתנות למשקיע או החלות על בעלי המניות בחברה.
הערות כלליות – בסעיף זה מפורטים הערות כלליות בהסכם וחוק ההשקעה החל, סמכות השיפוט, כתובת הצדדים, אופן מסירת המסמכים, אי המחאת זכויות ועוד.

עורך דין הסכם השקעה

הסכמי השקעה עושים עם עורכי דין

 הסכמי השקעה הם הסכמים משפטיים חשובים אשר מתבצעים אצל עורך דין המתמחה בניסוח הסכמים, הסכמי השקעה המנוסחים בצורה נכונה חוסכים בהוצאות המשפטיות אשר עלולות להיגרם ללא הסכם השקעה, במקום שבו קיים סכסוך בין אחד מהשותפים ההסכם מעגן את כל ההתחייבויות השותפים, זכויותיהם וחובותיהם. עם הסכמי השקעה המנוסחים נכון ניתן לחסוך הוצאות מיותרות ועוגמת נפש.

הסכם השקעה עושים אצל עו"ד הראל פלג

במשרד עו"ד הראל פלג שהינו משרד בוטיק בניהולו של עו"ד הראל פלג, המתמחה בין היתר בתחום החוזים וההתקשרויות המסחריות מזה למעלה מעשרים שנה ניתן לקבל בהתאמה אישית הסכמי השקעה תוך שמירה על אינטרס הלקוח, בין אם מדובר על אדם פרטי, חברה או כל גוף משפטי אחר. משרד עו"ד הראל פלג, מציע מגוון שירותים משפטיים לפרטיים, עסקים וחברות שונות בתחום עריכת חוזים והתקשרויות משפטיות תחת קורת גג אחת.

לתיאום פגישת ייעוץ צרו קשר: