עורך דין חוזים והסכמים - הראל פלג: יותר מ-15 שנים, הצלחות רבות ומגוונות!

חוזים הנם חלק בלתי נפרד מחיינו, כולנו במוקדם או במאוחר נזדקק לעריכת חוזים ושירותיו של עורך דין חוזים – זה יכול להיות במעמד רכישת נכס, השכרת דירה, קבלה או הענקת סוכנות, הפצה, נציגות, חוזי העסקה, חוזה ממון, חוזי שותפות, ייזום חברות, עסקים ועוד בתחומים שונים ומגוונים.
מרגע שמתבצעת חתימה על החוזה כל אחד מהצדדים מחויב אליו על כל המשתמע מכך. על מנת להימנע מאי הבנות והפרת חוזה שתביא לתוצאות מצערות – יש משמעות רבה בסיוע של עורך דין דיני חוזים הבקיא ובעל ניסיון בתחום מורכב ורגיש זה.

הראל פלג הוא עורך דין חוזים מקצועי בעל ניסיון רב אשר מביא לידי ביטוי את ניסיונו הרב שצבר על מנת להגן על האינטרסים שלכם בחוזה אך מנגד יאפשר גם את העסקה מהצד שני. הראל פלג עורך דין חוזים יבחן את כל מרכיבי החוזה מראש הכוללים את מרכיביו המשפטיים ויבטיח ללקוחותיו ביטחון ושקט במהלך תקופת ההסכם. משרדו המתמחה בכל הקשור לניסוח ומעבר על חוזים ידע תמיד להוביל את לקוחותיו האידאלי המותאם בכל בעיה משפטית או עסקית שתתעורר בין הצדדים של החוזה ובאופן זה מבטיח תהליך לצורכי הלקוח במהירות ויצירתיות תוך נטרול מכשולים העלולים לאיים על זכויות לקוחותיו.

השירותים שלנו

אייקון של מאזניים המתארים ליווי משפטי של משרדו של עורך דין הראל פלג - עורך דין חוזים והסכמים

ליווי משפטי

ליווי משפטי מקצועי, איכותי אישי ודיסקרטי מתחילתו עד סופו.

הקמה וליווי חברות

ליווי חברות ותאגידים משלבי הקמתם ועד לפעילותם השוטפת והיומיומית.

הסכמי מסחר בינלאומיים

ליווי ויצוג משפטי של חברות ועסקים בעסקאות בינלאומיות עם ספקים.

שאלות נפוצות

כל פעילות משפטית המערבת התקשרות בין שני גופים או יותר מחייבת הסכם. החל בהעסקת עובדים או ספקי שירות, הסכמי שכירות, מתן או קבלת רשיונות וכלה בפיתוח, ייצור, שיווק והפצה של מוצרים, מיזוג בין חברות או גופים משפטיים וכד'.כל אלו מחייבים הסכם המגלם את ההסכמות בין הצדדים והדרכים לפתרון סכסוכים הנובעים מהתקשרויות אלו.

בין יתר הסיבות אשר בעטיין ניתן לבטל חוזה ניתן למצוא: 1. הפרה ייסודית של ההסכם אשר אדם סביר לא היה חותם על החוזה אם היה יודע מראש שההפרה תתקיים ותוצאותיה, או מקום שבו הצדדים לחוזה הסכימו במפורש שיהוו הפרה ייסודית; 2. הפרה שאינה ייסודית אשר לא תוקנה בתוך פרק זמן שהוסכם עליו בהסכם לאחר שנמסרה לצד המפר דרישה על כך מהצד השני; 3. אירוע כח עליון המונע מצד להסכם לפעול על פי הוראות ההסכם למשך תקופה העולה על המוסכם בהסכם; 4. מונה לצד השני ו/או לרכושו, כונס נכסים ו/או מנהל ו/או מפרק או ו/או מפרק זמני ו/או נאמן ו/או כל מינוי רשמי אחר מטעם נושים, או הוגשה בקשה למינוי כאמור; 5. במקרים מסויימים בהם בוטל רשיון או היתר כלשהו הדרוש לצורך ביצוע התחייבות על פי ההסכם.    

ולא רק שאתה מחויב – מומלץ גם בשבילך, החוזה מגן בעיקר על העובד אך גם על המעסיק.

הסכם סודיות חד צדדי לפיו צד אחד מגלה מידע סודי לצד השני, והסכם סודיות הדדי לפיו כל צד מגלה מידע סודי לצד השני ומחויב לשמור על המידע הסודי באותו אופן לפיו הוא שומר על המידע הסודי שלו.

בניסוח הסכם סודיות יש לשים לב להגדרת המידע הסודי. לעיתים מצרפים נספח להסכם המגדיר את המידע הסודי, במיוחד מקום שבו עצם גילוי המידע הסודי בטיוטת ההסכם מייתרת את החתימה על הסכם הסודיות. כמו כן יש לשים לב לחריגים להגדרת המידע הסודי כגון מידע ידוע לכל (הפך לנחלת הכלל), מידע שהיה ידוע לצד שקיבל את המידע קודם למסירתו, מידע שנתקבל מצד ג׳ באופן חוקי וכד׳.

נכון להיום לא קיימת פסיקה חד משמעית המגדירה את פרק הזמן לפיו ספק מחוייב לידע את המפיץ על רצונו בסיום ההסכם, מה שמותיר פירושים וספקולציות רבות. ההמלצה שלנו הנה לקבוע פרק זמן של הודעה מוקדמת בהסכם ההתקשרות,אשר ייגלם בתוכו את הציפיה הלגיטימית של המפיץ להחזיר לעצמו את ההשקעות שנעשו במסגרת ההתקשרות עם הספק, בין הכספיות ובין אלו שאינן כספיות. במסגרת מאמצי קידום המוצר של הספק במסגרת ההתקשרות ולאפשר למפיץ התארגנות לשם איתור ספק אחר.

לתיאום פגישת ייעוץ צרו קשר:

מאמרים אחרונים מהבלוג שלנו

הסכם שמירת סודיות

הסכם שמירת סודיות הוא מסמך משפטי מחייב המבטיח את סודיות המידע המשותף בין שני צדדים או יותר. חברות

עורך דין הסכם בעלי מניות

חוזה והסכם סודיות

מבוא: מהו חוזה סודיות? חוזה סודיות הוא הסכם המבטיח סודיות של סוד מסחרי. סוד מסחרי הוא מידע בעל