ניסויים קליניים הם הגדרה רחבה לכל סוגי הניסויים המבוקרים הנערכים בבני אדם, וזאת מתוך מטרה לשפר ו/או למצוא את היעילות, הבטיחות והתועלת בעת השימוש בהתערבויות רפואיות כאלו ואחרות כגון: מכשור רפואי, תרופות, פרוצדורות רפואיות וכדומה. ניסויים קליניים בבני אדם שונים באופיים מניסוחי מעבדה הנערכים בקרב בעלי חיים, ובין היתר הם מחייבים את קיומו של נוהל מוסדר לצרכי עריכת ניסויים קליניים בבני אדם. נוהל זה הוא למעשה דרישה לעריכת הסכם בין הצד האמון על עריכת הניסוי לבין הנסיינים, והוא מעגן בתוכו בין היתר את התנאים המקדימים הנדרשים לעריכת ניסוי רפואי, העמדת הסכם חוזי לביצוע ניסוי רפואי בבני אדם, סימון מוצרי המחקר לצרכי הניסוי הרפואי ועוד.  הסכמים משפטיים לצורך קיומם של מחקרים קליניים בבני אדם, הן הסכמים הנערכים ביוזמת חברות שונות העתידות לשווק תרופות, מכשור רפואי וכדומה, ולצורך כך, הן נדרשות לקיומם של ניסויים קליניים בבני אדם כאחד מהשלבים המתקדמים ביותר של הליכי הפיתוח והמחקר. לצורך כך, חברות אלו מסתייעות בשירותיו של עורך דין בעל התמחות וידע בתחום.

עו"ד הראל פלג – עורך דין הסכמים לביצוע ניסויים קליניים

עו"ד הראל פלג, הינו עורך דין הסכמים לביצוע ניסויים קליניים, בעל ידע משפטי רחב היקף בתחומי הפארמה השונים, וזאת לנוכח תפקידו הקודם כיועץ המשפטי של חברת טבע ישראל, תפקיד אותו הוא מילא על הצד הטוב ביותר במשך יותר מ-15 שנה.

שירותיו המשפטיים של עורך הדין הראל פלג, מבוססים על הידע המשפטי רחב ההיקף העומד לרשותו ועל הניסיון המקצועי במחלקה הגלובלית של טבע ישראל, במסגרתה הוא היה אמון על עריכת הסכמים משפטיים לצורך עריכת ניסויים קליניים למטרות פיתוח תרופות וציוד רפואי, עריכת הסכמי הפצה והסכמי שיווק ומכירה, עריכת הסכמי שיתופי פעולה עם מרכזי מחקר , עריכת הסכמי ידע הנדרשים לצורך הנפקת רישיונות בתחום הפארמה ועוד.

למידע נוסף אודות שירותיו המשפטיים של עו"ד הראל פלג במסגרת שירותי עורך דין הסכמים לביצוע ניסויים קליניים, אתם מוזמנים ללחוץ כאן וליצור קשר ישיר עם נציגי המשרד.