בראשית נובמבר שנת 2003 נדהמה מדינת ישראל משהתברר כי מזון תינוקות צמחי המיוצר על ידי חברת "רמדיה" גרם, ככל הנראה, בשל העדר ויטמין חיוני, למחלות קשות ואף לתמותת תינוקות.

במקרים רבים נגרמים נזקי-גוף בשל מוצר פגום שנרכש. המחוקק הישראלי ראה לנכון להגן על הצרכן הישראלי וחוקק בשנת 1980 את חוק האחריות למוצרים פגומים, הידוע בשמו "חוק האחריות", ועיקרו החמרת אחריותם של יצרנים המתבטאת בהשתת אחריות היצרן על קיום פגם במוצר, במקום על קיום רשלנות מצד היצרן, קרי על היצרן להוכיח שלא התרשל ולא על הניזוק להוכיח שהיתה התרשלות, כפי שנדרש מכוח דיני הנזיקין הכלליים.
החוק גם קובע כי "יצרן" הנושא באחריות הינו אדם העוסק למטרות מסחריות בייצור מוצרים או בהרכבתם, לרבות המציג עצמו כיצרן של מוצר במתן שמו או סימנו המסחרי או בכל דרך אחרת; יבואן שייבא לישראל למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחו"ל … יבואנים ראו הוזהרתם! או ספק של מוצר שהיצרן שלו בארץ או היבואן שלו אינם ניתנים לזיהוי.

אם כן, כיצד אני כיבואן או כיצרן יכול להגן על עצמי מבחינה פיננסית כך שיאפשר לי לנהל את העסק בראש שקט? הפתרון האולטימטיבי כיסוי ביטוחי כחלק מהשירות אותו אני מעניק ללקוחותיי בתור עורך דין חוזים – אני שמח להציג בפניכם סיכום קצר בנשא ביטוח חבות מוצר המבוסס על ניסיון של למעלה מ 14 שנה עם מחלקת הביטוח הפנימית בחברת טבע. בהקשר זה, אבקש לציין כי אין לראות באמור משום ייעוץ בנושא ביטוח או המלצה לרכוש ביטוח כזה או אחר ואין בו משום תחליף לייעוץ מקצועי אצל סוכן ביטוח ו/או יועץ ביטוח.

מהו ביטוח חבות מוצר?

ביטוח חבות מוצר הוא חוזה שיפוי, קרי המבטח משפה את המבוטח בגין אחריותו החוקית, לא החוזית. הביטוח אינו מבטח בגין אחריות לאיכות המוצר ו/או התאמת המוצר לייעודו (על אף נטילת האקמול עדיין כואב לי הראש…), אלא אך ורק בשל נזק שנגרם לצד ג' בשל המוצר.

הביטוח כפוף לתנאי הפוליסה, כלומר הנזק אינו מבוטח, אלא אך ורק מידת אחריותו של המבוטח כלפיו.

הפוליסה מכסה אך ורק את המוצרים שפורטו ברשימת הפוליסה, לפיכך חשוב לפרט את כל המוצרים שמיוצרים על ידי המבוטח, לרבות אותם מוצרים אשר המבוטח עשוי להיחשב כיצרן שלהם על פי חוק (להזכירכם, יבואן על פי חוק אחריות מוצרים פגומים!).

הפוליסה מכסה נזקים לצד ג' שנגרמו עקב פגם במוצר ו/או ברכיביו ו/או באריזתו, שיוצר, טופל, סופק, יובא או נארז אצל "היצרן" (לרבות הוראות שימוש לקויות שבעקבותיהן נגרם נזק לגוף ו/או לרכוש, לאחר שיצא מחזקתו של היצרן.

בסיס הגשת התביעה (Claims Made)

הביטוח מכסה אחריות בשל מקרה שארע בתקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע ברשימה, בתנאי שאותה התביעה הוגשה נגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח. הביטוח אינו מכסה אחריות בשל מקרה ביטוחי אם התביעה הוגשה נגד המבוטח לאחר תום תקופת הביטוח.

בביטוח מסוג זה, על המבוטח לשמור על רצף הכיסוי (קרי חידוש הביטוח מדי שנה), כדי להמנע ממצב בו המבוטח עשוי "ליפול בין הכסאות".

דמיינו לכם מקרה לפיו מפעל לייצור מזרקים מפסיק לייצר מזרק מסוג מסויים. הוא עדיין חשוף לתביעה שתוגש נגדו בשל נזק שגרם המזרק בתקופה בה המפעל ייצר את המזרק. בהקשר זה, נהוג לרכוש כיסוי מיוחד להפסקת פעילות, אשר נותן פתרון ביטוחי לתביעות בשל מקרים שקרו לפני הפסקת ייצור המוצריםץ

תנאי לביטוח

המבטח בדרך כלל מתנה את הביטוח בכך שבמועד קרות מקרה הביטוח, החזיק המבוטח ברשיון תקף מטעם הרשויות המוסמכות, לשם ייצור ו/או שיווק המוצר המפורט בפוליסה. שימו לב! מוצר שפג הרשיון שלו, או לחילופין מפעל שלא רשאי לייצר בשל סנקציות רגולטוריות, עלול למצוא עצמו ללא ביטוח, על אף ששילם את הפוליסה בזמן, על כל המשתמע מכך.

RECALL

הפוליסה כוללת תנאי מיוחד הקובע כי אם המבוטח נוכח, כי מוצר שייצר או שייבא גרם או עלול לגרום לנזק כתוצאה מפגם בהרכבו או בתהליך ייצורו, עליו להפסיק מייד את ייצורו או שיווקו ולנקוט אמצעים סבירים כדי להחזירו לידיו ולהזהיר את הצרכנים מפני שימוש בו (RECALL). בהקשר זה, הוצאות או הפסדים הכרוכים בהחזר המוצרים ובטיפול בהם אינם מכוסים בפוליסה, ועל חשבונו של המבוטח!

האם אני מבוטח כנגד תביעה שמוגשת בחו"ל?

הפוליסה מכסה את חבותו של המבטח על פי חוק, בשל מקרה ביטוח בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. לאור האמור, יצרן שמייצר מוצרים המיועדים ליצוא חייב להרחיב את הביטוח ולכסות את אחריותו לפי דין ושיפוט זר. ביטוח שלא הורחב, לא יחייב את המבטח לשפות את המבוטח בגין פסק דין שיינתן נגדו על ידי בית משפט שמקום מושבו מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל.

לסיכום

מקווה שהארתי את עינכם, כמובן שביטוח הנו פן חשוב בהסכמי התקשרות, אולם יש לוודא קיומם של סעיפי אחריות ושיפוי, בנוסף לסעיפי הביטוח ואישורי הביטוח לאותם מצבים בהם הביטוח לא מספק, לדוגמא תביעות החזר הוצאות RECALL וכד'.

אולי יעניין אתכם גם

הסכם מייסדים
הסכם שותפות

מאמרים קשורים

עורך דין חוזה שכירות

יעוץ וסיוע משפטי

כל אדם ובמיוחד אנשי עסקים זקוקים מעת לעת לחוות דעת משפטית לגבי התנהלות במצבים שונים. מי שאינו משפטן אינו מודע