תמונה של אחד השותפים הבינלאומיים בהודו של המשרד של הראל פלג עורך דין חוזים והסכמים

Ajay Tayagi

Managing Partner Delhi
India Office

India
Australia
Bangladesh
USA
Dubai

תמונה של אחד השותפים הבינלאומיים בבלגיה של הראל פלג עורך דין חוזים והסכמים

Dr. Konstantinos Adamantopoulos

Managing Partner Brussels
Belgium Office

EU
Belgium
Greece
Germany
France

תמונה של אחד השותפים הבינלאומיים בספרד של הראל פלג עורך דין חוזים והסכמים

Lupicinio Rodriguez Jimenez

Managing Partner Madrid
Spain

Spain (Madrid & Barcelona)
Cube
Dubai