בשבועיים האחרונים פורסם לא אחת על פיילוט שערך משרד הבריאות במכשירים שמבצעים בדיקת קורונה בתוך 15 דקות לאנשים בישראל שיש להם סימפטומים (סימפטומטיים) ועל הרצון לבצע פיילוט נוסף לבחינת יעילותם של המכשירים גם לאנשים ללא סימפטומים (אסימפטומטיים).

משרדנו הראל פלג  HPLAW לקח ולוקח חלק פעיל בליווי המשפטי וביצוע הפיילוט מטעמו של יבואן המכשירים מול משרד הבריאות והרשויות הרלוונטיות בישראל.

מה הוא אם כך פרויקט פיילוט וכיצד נכון לפעול מבחינה משפטית חוזית ופרקטית?

בטרם חברה או גוף ממשלתי רוכש/ת מערכת מחברה שפתחה טכנולוגיה או פתרון לבעיה קיימת, נהוג לבצע פרויקט פיילוט לשם בחינת המערכת עם אותה חברה או גוף ממשלתי בטרם רכישת המערכת. לצורך ביצוע נכון של פיילוט הצדדים נדרשים לחתום על הסכם פיילוט המחייב בין היתר בחינת ביצועיה של המערכת על בסיס פרמטרים מוגדרים מראש, המוגדרים בפרוטוקול הפרויקט המצורף להסכם הפיילוט כנספח.

הפרוטוקול בד"כ מנוסח על ידי צוותי העבודה המקצועיים מטעם שני הצדדים וכולל הדגמת ביצועי המערכת בהתחשב במספר פרמטרים רלוונטיים לבחינת המערכת במספר רבדים שונים המדמים ביצועים הן בסביבה מבוקרת והן בסביבה שאינה מבוקרת.

בבסיס הסכם הפיילוט על הצדדים להסכים מראש על תנאים וספציפיקציות לביצוע הפיילוט (כפי שמפורט בפרוטוקול), וכן על מדדים, דרישות ואמות מידה להערכת הצלחת של הפיילוט, ובהתאם לתוצאות הפיילוט הצדדים ייבחנו כניסה להסכם מסחרי ביניהם.

בכדי למנוע אי נעימויות ושאלות מיותרות ההמלצה הפרקטית שלי הנה לצרף להסכם הפיילוט, כבר בשלב הראשוני, את התנאים של הסכם האספקה או לחילופין את הסכם האספקה עצמו אשר כפוף להצלחת הפיילוט. ברגע שהצדדים מסכימים על התנאים של "היום שאחרי" הזכויות והאינטרסים של כל אחד מהצדדים נשמרים.

ככל שישכילו הצדדים לקבע בכתב ובצורה מפורטת את ההסכמות אליהן הגיעו במידה והפיילוט מצליח או לחילופין נכשל, כך יימנעו הצדדים מחוסר בהירות ואי נעימות.

לעיתים הצד שמבצע את הפיילוט יזכה ב"הנחה" מסויימת בשל ההתגייסותו לבחינת הטכנולוגיה קודם למסחורה וכך בעצם ייגלם הצד המתקשר את הסיכון שלו או ההוצאות שיוציא על הפיילוט במחיר שיידרש לשלם על המערכת במידה ותעבור את הפיילוט.

באשר לממצאי הפיילוט, לא זו בלבד שהממצאים עשויים להוביל את הצדדים להסכם רכישה או אספקה, בכפוף לכך שעמדו במדדים, אלא שהם מהווים הזדמנות למפתח המערכת לקבל משוב מהמשתמשים העתידיים ולשימוש בממצאי הפיילוט ככלי שיווקי.

במסגרת פרויקט פיילוט זה מומלץ להיעזר בשירותי עורכי דין מומחים בתחום.

משרדו של עו"ד הראל פלג פעיל מזה 20 שנה ומלווה חברות ועסקים רבים בארץ ובעולם. אנו נעניק לכם ייעוץ משפטי מקצועי וליווי אישי בכל הנדרש לכם.

מאמרים קשורים