מנהליה של חברה אשר צברה חובות ואינה מסוגלת לשלם אותם, מקבלים החלטה לבצע פירוק חברה עם חובות. יש לכך כמה דרכים ובהתאם למקרה הספציפי ולסך החובות מחליטים על המסלול שהוא הנכון ביותר עבורם.

פירוק מרצון ללא התערבות של בית המשפט

תהליך של פירוק חברה עם חובות מתבצע בהסכמת הנושים, אם הנושים אינם מסכימים לכך ההליך עובר לביצוע באמצעות בית המשפט. אם קיימת הסכמה, המטרה של הנושים היא להציל את מרב הנכסים של החברה, כדי לממש אותם ולחלק ביניהם את נכסי הפירוק.

בהליך זה הנושים שמקבלים עדיפות הם העובדים שלא קיבלו מהחברה כספים המגיעים להם כמו שכר פדיון ימי חופשה, תשלום עבור ימי הבראה, פיצויים, תשלומים לקופת הפנסיה ועוד. לאחר העובדים הנושים הם הבנקים, רשויות המס, ספקים ונותני שירות.

במהלך זה בוחרים מפרק, מפרסמים את התהליך בציבור ולאחר מכן מממשים את נכסי החברה ומחלקים זאת בין הנושים על פי קביעת המפרק.

פירוק מרצון על ידי בית המשפט

הליך של פירוק חברה עם חובות על ידי בית המשפט מתחיל בפניה לבית המשפט כדי שימונה לחברה מפרק בפיקוחו של האפוטרופוס הכללי. במצב של חדלות פירעון האפוטרופוס הכללי ממנה מפרק לחברה, כדי שיבחן לעומק את מצב חובותיה כלפי נושים שונים, אלו שפתחו תיקים בהוצאה לפועל ואלו שלא ביצעו זאת.

גם באופציה של פירוק חברה עם חובות על ידי בית המשפט יש עדיפות לעובדים שלא קיבלו את שכרם. עורך הדין שמייצג אותם מעביר את מלוא המסמכים למוסד לביטוח לאומי ולאחר בדיקת הנתונים מוסד זה מעביר לכל אחד מהעובדים את הכספים שמגיעים לו.

על פי הרפורמה החדשה ובהתאם למצבה של החברה, בעליה אמורים לשלם חלק מהחובות על פי ההסדר שעליו יסוכם וכך הנושים יקבלו חלק מהחובות שהצטברו. לאחר מכן תוגש בקשה לצו הפטר. בסיומו של התהליך, אם התקבל צו ההפטר, לחברה כבר אין חובות לאור צו זה שפוטר אותה מיתרת החובות הקיימים, לכן אפשר לבצע את התהליך של פירוק החברה ברשות התאגידים.

מאמרים קשורים