אזרחים רבים פותחים חברות למטרות עסקיות שונות. יש מקרים שבהם לאחר הקמת החברה ברשות התאגידים הוחלט שלא להפעיל אותה, או שהיא פעלה תקופה קצרה בלבד ולכן כדאי לבצע הליך של פירוק חברה מרצון בהליך מזורז.

תשלומים לרשות התאגידים

כל חברה אמורה לשלם סכום שנתי לרשות התאגידים עבור העובדה שחברה זו קיימת. בעלי מניות רבים לא משלמים אגרה זו, כיוון שהחברה אינה פעילה וכך הם צוברים חובות לאורך שנים.

טפסים עבור פירוק חברה מרצון

אם החברה לא התחילה בפעילות עסקית ולא פתחה תיקים במשרדי מע"מ ומס הכנסה, עליה לבצע הליך של פירוק חברה מרצון בהליך מזורז. באתר של רשות התאגידים קיימים כמה טפסים בסיסיים שיש למלא ולשלוח להם כמו לדוגמה:

  • בקשה לפטור מתשלום חובות הנובעים מהאגרה השנתית לאור העובדה שלא הייתה הפעילות עסקית, או הייתה פעילות בפרק זמן מסוים ולכן התיקים ברשות המיסים נסגרו.
  • תצהיר של אחד הדירקטורים הרשומים על כך שהחברה לא התחילה פעילות עסקית או סיימה את הפעילות העסקית בתאריך ספציפי. כמו כן הוא מצהיר שכעת אין חשבון בנק פעיל של החברה.
  • על תצהיר זה יחתום גם עורך דין שיאמת את החתימה.

פירוק חברה בעל תיקים פתוחים ברשויות המס

אם התיקים ברשות המס עדיין לא נסגרו אך החברה הפסיקה לפעול, על מנהליה למלא טפסים מסוימים כמו לדוגמה:

  • תצהיר של אחד הדירקטורים לגבי אי פעילות של הדירקטורים שנרשמו בעת הקמת החברה.
  • אישור רואה החשבון של החברה על כל הדוחות השנתיים של החברה שהוגשו בשנים האחרונות לרשות המיסים.
  • אישור על המועד המדויק שבו החברה חדלה לפעול.
  • אישור על כך שלא קיים חשבון בנק פעיל לחברה.
  • על התצהיר יחתום גם עורך הדין שמאמת את חתימתו של הדירקטור.

לאחר העברת מלוא הטפסים עבור פירוק חברה מרצון בהליך מזורז, נציגי הרשות בוחנים את מלוא המידע, מצליבים את הנתונים ובהתאם לכך הם מאשרים את הליך פירוק חברה מרצון בהליך מזורז או לחלופין פונים לחברה ומבקשים טופס, אישור או כל מידע אחר שחסר להם.

מאמרים קשורים

פירוק חברה עם חובות

מנהליה של חברה אשר צברה חובות ואינה מסוגלת לשלם אותם, מקבלים החלטה לבצע פירוק חברה עם חובות. יש לכך כמה

עורך דין חוזה שכירות

יעוץ וסיוע משפטי

כל אדם ובמיוחד אנשי עסקים זקוקים מעת לעת לחוות דעת משפטית לגבי התנהלות במצבים שונים. מי שאינו משפטן אינו מודע