לאחרונה, קיבלו היצרנים, המשווקים והיבואנים בישראל תזכורת מהדהדת לחשיבות העצומה שכרוכה בהמצאות סעיפים מתאימים בהסכמי ההפצה והשיווק וברכישת כיסוי ביטוחי למקרה של ריקול. חברת שטראוס, נאלצה לאסוף מהמדפים מיליוני פריטים, בעלות מצרפית מוערכת של עשרות מיליוני שקלים.

השאלה הגדולה היא האם גם יתר העוסקים בתחום יכולים לישון בשקט בידיעה כי הם מוגנים בהסכמים וכי הם רכשו כיסוי ביטוחי מתאים. התשובה לכך היא שלילית.

מודעת ריקול היא מודעה שתפקידה להתריע בפני קהל הצרכנים במידה ונמכר מוצר פגום או בעל תקלות טכניות כדי לאפשר החזר או החלפה שלו וכמובן לחדול את השימוש בו. ישנם אף ענפים, כגון תחום התרופות, שכפופים לרגולציה מחמירה שמגדירה באופן קונקרטי את פעולת 'הריקול'. לעיתים קרובות, נאלץ היצרן להשקיע כסף רב לצורך איסוף המוצרים, ובמקרים בהם נגרם גם נזק תדמיתי – יהיה עליו אף לשכור שירותים של יועצי תקשורת וכו', בעלות נוספת שנוסקת לעיתים למאות אלפי שקלים ואף יותר.

על מנת לכסות את הסיכון שנובע מהנזקים הפוטנציאליים, עומדות בפני בעלי העסקים שתי אפשרויות: הראשונה –  לרכוש הרחבה לפוליסת חבות מוצר. לחילופין, האופציה השכיחה יותר היא רכישה של פוליסה ייעודית שכוללת שןרה של כיסויים ובכללם : כיסוי לאיסוף מוצרים שיוצרו, טופלו, סופקו, תוקנו, שווקו על ידי המבוטח ואשר החבות שלהן מבוטחת בפוליסה. הכיסוי כולל הוצאות סבירות והכרחיות בקשר עם פרסומים והודעות אזהרה מיידיות לציבור על הפסקת השימוש במוצרים או בחלק מהן, לרבות הובלתם, שינועם לאתר ההכרחי הקרוב, לצורך טיפול בהם, פירוקם, מיונם, אחסונם ועלות השמדתם, לרבות הוצאות תפעול מוגדלות הכרוכות באיסוף המוצרים והשבתם.

אז היכן הבעיה? סקר שנערך לאחרונה מלמד כי למעלה מ – 22% מהיצרנים שרכשו פוליסת חבות מוצר – לא הרחיבו אותה גם לכיסוי סיכון 'הריקול'. בפוליסת ביטוח חבות מוצר סטנדרטית לעסקים, קיים חריג לעניין Recall שקובע כי הוצאות אלו לא יכוסו על ידי חברת הביטוח. הבעיה חמורה אף יותר – לא רק שלא קיים כיסוי ביטוחי, אלא שבדרך כלל, גם קיימת חובה של המבוטח לפעול ללא דיחוי אם יש לו מידע על מוצר פגום, ולבצע Recall מיידי ועל חשבונו. ככל שלא יעשה זאת – יוחרג הכיסוי, גם  לנזקים לצדדים שלישיים, שעשויים להיגרם עקב אותם מוצרים שלא נאספו.

לא ברור מדוע מבוטחים רבים כל כך לא רוכשים את ההרחבה המהותית. בין אם מדובר על רשלנות מצד סוכן הביטוח שלא מבהיר בפניהם את נחיצותה, או שמא על רצונם להוזיל את עלויות הביטוח ולוותר על כיסוי מהותי והכרחי זה. כך או כך, מדובר על סיכון לא מחושב ומסוכן ביותר.

כשהיצרן מתנער

אולם בכך לא תמה הבעיה. המציאות מלמדת כי לעיתים קרובות, מוצא את עצמו היבואן מתמודד עם מציאות בה היצרן בחו"ל מסרב או מתכחש לאחריותו 'לריקול', על כל המשתמע מכך.

לפיכך, ועל מנת להימנע מחשיפה מיותרת זו, קיים סט של פעולות הכרחיות שכל יצרן או יבואן חייב לבצע על מנת להבטיח את זכויותיו במקרה בו יידרש לבצע ריקול.

  1. יש לוודא כי ההסכם עם הספק כולל סעיף RECALL המגדיר את אחריותו של כל צד, לרבות כיסוי ההוצאות. כמו כן, יש לוודא כי הסעיף בחוזה מגדיר גם את ההוצאות וכן את דמי הטיפול בגין ההחזרות לרבות פרסום, איסוף, החלפה, השמדה, יח"צ וכיוצ"ב, אשר עשויות לעיתים להגיע למאות אלפי שקלים ויותר.
  2. ביצוע בדיקה של פוליסת חבות המוצר: יש לפנות לסוכן הביטוח ולוודא כי היא כוללת הרחבה 'לריקול', או לחילופין, שנרכשה פוליסה ייעודית לכך.
  3. יש לוודא כי הספק מחזיק גם הוא בהרחבה לפוליסת חבות מוצר או פוליסה ייעודית, ולדרוש ממנו שיצרף את אישור הביטוח כנספח לחוזה ולהקפיד כי הספק מעביר כל שנה אישור ביטוח תקף.

הכותב הוא הבעלים ושותף מייסד של משרד עורכי דין HPlaw  המתמחה בתחום האזרחי המסחרי, בדגש על ניסוח ומעבר על הסכמים והתקשרויות מסחריות

מאמרים קשורים