מאז פרוץ הקורונה, אנו עדים לעליה בהיקף הפעילות של יזמים ישראלים בשווקים בין לאומיים. למעשה, יזמים מקומיים, היו הראשונים לנצל את הסגרים והפניקה העולמית, על מנת לתווך בעסקאות שונות ולמנף את קשריהם הקיימים בתעשיות השונות.

אלא שלצד אלו שעשו עסקאות שהניבו להם רווחים בהיקפים של מיליוני דולרים, לא מעטים בזבזו המון זמן ואנרגיה על ניסיונות תיווך כושלים.

יזמים ישראלים, עם המנטליות של 'הסמוך עלי אחי', נעקצו בהמוניהם. רבים שילמו על מוצרים, אך לא קיבלו אותם. אחרים, שחששו לקפוץ על הרכבת באיחור, חתמו על חוזי יבוא רשלניים, עם חורים שגובלים בהפקרות.

משרדנו היה מעורב בניסוח הסכמים רבים ומגוונים בתקופה הזו. למעשה, לא פעם ראינו קיצורי דרך שעלו ביוקר. הרווח הפוטנציאלי עיוור אותם, ושיחק לידי ספקים נוכלים, מה שהביא להתפתחות של חוסר אמון מוחלט בין הצדדים.

למשרדנו פונים לקוחות מתחומים שונים המעוניינים לקשר ספקים ללקוחות חברות למשקיעים וכיוצ"ב במספר מדינות במספר ענפי תעשיה (בשבועות האחרונים מדובר בעיקר ברוסיה, איחוד האמירויות והודו).

המסקנה : אסור לעשות קיצורי דרך! יש חשיבות קריטית להיעזר במשרד עו"ד שמתמחה בחוזים ובעסקאות בינלאומיות, בעל ניסיון בניסוח של הסכמי ה FINDER – ("פיינדר") תחום רווי התכתשויות משפטיות.

להלן מספר סוגיות שחייבות לקבל מענה במסגרת הסכם הפיינדר:

  • יש לא מעט עסקאות שעד שהן מבשילות, תוקפו של הסכם 'הפיינדר' עלול לפוג ולכן חשוב לתחום אותו לתקופה סבירה, שתכסה כיאות את הפיינדר ותאפשר לו ליהנות "מפירות" העסקה.
  • לעיתים, בשל העובדה שחלק מהעסקאות כפופות לרגולציה, נכון לנתק את הפיינדר –  מהעסקה עצמה ולהטיל על הצדדים, את החובה לבדוק את העסקה, הן בפן המסחרי והן בפן הרגולטורי.
  • סוגיה מהותית נוספת היא הסדרת מנגנון החישוב העמלה אותו יקבל הפיינדר. קיימות מספר אפשרויות שנגזרות מאופי העסקה. כך למשל – עמלה שתשולם בגין איתור מפיץ : לרוב תחושב על בסיס מכירות נטו, או על פי המחיר שנקוב בחשבונית. כך בדוגמא נוספת: עמלה שתשולם לשם איתור משקיע תיגזר מסכום ההשקעה.
  • הגדרת "השותף הפוטנציאלי" (כגון: מפיץ, משקיע, לקוח וכיוצ"ב)": יש לציין בהסכם את פרטי השותף הפוטנציאלי או רשימה של "שותפים פוטנציאליים" אותם מאתר הפיינדר – ולצרפם להסכם בנספח אשר ייחתם על ידי הצדדים ויתעדכן מעת לעת.
  • יש להפריד בין תקופת ההסכם לתקופת הזכאות לעמלה. תקופת ההסכם, לרוב, תוגדר כתקופה קצרה, עם יכולת של הצד המתקשר להפסיקה בכל עת, בכפוף למתן התראה מראש. מטבעם של הסכמים ייתכן מצב שבו המו"מ בין הצד המתקשר לבין "השותף הפוטנציאלי" ימשיך זמן מה לאחר תום תקופת הסכם הפיינדר. בכדי למנוע מצב שבו ה הפיינדר לא יהיה זכאי לתמורה בגין עבודה שנעשתה לפני תום תקופת ההסכם, יש לכלול ' תקופת "זנב" נוספת, לרוב כ -12 חודשים, במסגרתה, היה ויחתם הסכם עם אותו שותף פוטנציאלי, הפיינדר יהיה זכאי לעמלה, למרות שתוקף ההסכם הסתיים.

מאמרים קשורים