בין אם אתה בעל מיזם חדש ומהפכני שנמצא במעמד חשיפתו בפני משקיעים/עובדים אחרים או שאתם שני צדדים אשר מעוניינים להקים חברה/עסק או בשיתופי פעולה המצריכים החלפת מידע סודי של אחד השני, כבר חשבתם לחתום על חוזה סודיות?

הסכם סודיות (NDA) מה הוא?

הסכם סודיות NDA משמעותו – non-disclosure agreement בתרגום ישיר הסכם אי גילוי. זה הוא מסמך משפטי בו הצדדים הרלוונטיים מחויבים לשמור על סודיות בכל הקשור למידע המועבר ביניהם במסגרת ההתקשרות. הסכם מסוג זה מאפשר למוסר המידע לחשוף את רעיונותיו מבלי חשש בפני משקיעים, יועצים, שותפים ועוד תוך התחייבות מצדם על שמירה המידע בסוד ושימוש רק לצרכי המטרות שהוגדרו.

למה חשוב לחתום על הסכם סודיות?

ברוב המקרים קיים צורך לחשוף אינפורמציה סודית וסודות עסקיים בעלי משמעות רבה ולכן חוזה סודיות NDA אקטואלי עוד במשא ומתן הראשוני כיוון שמידע זה יכול לשמש כקלף מיקוח בעל משקל רב בשלב זה. הסכם האמור מאפשר לצד היוזם, או בעל הרעיון הגנה משפטית לכל המידע אשר יהיה מוחלף בין הצדדים במהלך ההתקשרות. לדוגמא כאשר צד א אשר מעוניין לחשוף את המידע לצד ב' אך אינו מעוניין שהמידע יגיע לצד ג' או שיעשה שימוש במידע שאינו בגדר הסכם הסודיות. הסכם סודיות יכול להופיע בתור הסכם נפרד, פסקה בחוזה או כנספח הכול תלוי במטרה ובסיבה שנוצר הסכם הסודיות.

עורך דין הסכם סודיות

מתי צריך חוזה סודיות?

שיתוף פעולה עסקי: כאשר שני צדדים או יותר מעוניינים לבחון זה לצורך התקשרות עסקית מסוג מסוים. בשלבי הבדיקה "והגישוש" נוהגים כל הצדדים לחתום על הסכם סודיות שיחייב את כולם לשמירה על מידע שייחשף בתהליך.
מיזם חדש: כאשר המשקיע מעוניין לבחון מיזם חדש בו הוא רוצה להשקיע על מנת לאמוד את הכדאיות של העסקה. נהוג להחתים את המשקיע על חוזה סודיות אשר יגן על הרעיון/מידע של היוזם מפני שימוש באותו רעיון, "גניבת רעיונות" והעברת מידע.
הסכמי העסקה: כאשר ארגון לוקח את שירותיו של עובד או יועץ רצוי להחתים את היועץ/עובד על הסכם סודיות על מנת שלא יחשוף שום מידע סודי של העסק/חברה במהלך תקופת ההעסקה או ההתקשרות.

איזה סוגי הסכם שמירת סודיות ישנם?

 הסכם סודיות חד צדדי: במסגרת חוזה סודיות זה, צד א' (מוסר המידע) וצד ב' (מקבל המידע) כאשר צד ב' הוא שמתחייב לשמור על סודיות במסגרת הסכם.
הסכם סודיות הדדי : במסגרת הסכם זה שני הצדדים חושפים ונחשפים למידע סודי ולכן שניהם יחתמו על הסכם זה ויתחייבו לשמור על סודיות.

הסכם סודיות NDA במשרדו של עו"ד הראל פלג

בנוסף להתחייבות על כתב של צד אחד או יותר לשמירה על האינפורמציה בהסכם בסודיות, בנוסף הוא יכלול בתוכו את הגדרה רחבה של המידע הסודי וזאת על מנת להביא את ההגנה המרבית לצד שמוסר את המידע ולהימנע מאי הבנות ומקום לפרשנות שונה שעלולות להביא להפרת החוזה. בנוסף בהסכם זה מצוינת הפעילות אשר במסגרתה המידע הסודי יועבר בין הצדדים וגם יכלול את משך הזמן והתקופה שהתחייבות לשמור על סודות תהיה תקפה בה. לרוב הזמן עומד על מספר שנים אך ישנם גם מקרים בהם לא תחול מגבלה על הזמן כלל.

הסכם סודיות NDA הוא פופולארי ונפוץ בתחומים רבים וניתן למצוא אותו במקומות רבים, למרות זאת, חוזה סודיות הוא תחום מאוד רגיש ונפיץ ולכן אין להקל ראש בעת הכנתו ובמעמד החתימה עצמו – כל הצדדים מוכרחים להיות בטוחים ומוגנים. אם אתם מעוניינים בהכנת חוזה סודיות אל תבצעו זאת לבד ותסכנו את העסק/חברה/מיזם שלכם ופנו למשרדו של עורך דין הסכם סודיות הראל פלג לייעוץ משפטי מקצועי, דיסקרטי ואמין.

משרדו של עו"ד הראל פלג מלווה מזה 20 שנה עסקים וחברות רבות בארץ ובעולם. עו"ד הראל פלג בעל ניסיון רב בניסוח הסכמים מסחריים, הסכמי מייסדים, הסכמי ייסוד שותפויות הכוללים גם הסכמי סודיות. אנו נעניק לכם ייעוץ משפטי מקצועי וליווי אישי בכל הנדרש בתחום.

לתיאום פגישת ייעוץ צרו קשר: