הסכם הפצה הינו חוזה משפטי המחבר בין שני צדדים – הספק או יצרן לבין המפיץ אשר משווק מוכר ומוביל את המוצר, בין בעצמו ובין על ידי מי מטעמו, בישראל או מחוצה לה. תפקידו של חוזה הפצה הנו להסדיר את מערכת היחסים המסחריים והמשפטיים בין הספק למפיץ ולקדם את הפעילות העסקית שבין הצדדים

כאשר עורכים הסכם הפצה ישנם נושאים רבים שיש לעלות בהסכם, הכוללים בין היתר:

  • דרך ההתנהלות המסחרית שבין הספק למפיץ (קונסיגנציה או מכירה)
  • תקופת ההסכם
  • תנאי בלעדיות (הגבלה לתחום המוצר/אזור הפצה וכד')
  • קביעת המחירים למפיץ ותנאי התשלום
  • דרישה לרכישת כמויות מינימום של המוצרים
  • אחריות על המוצרים ובמקרה הצורך מנגנון תמיכה טכנית ותיקונים
  • אחריות כלפי תביעות מהלקוחות או צד ג' וכיסוי ביטוח.
  • דרישות רגולטוריות
  • רישיון לשימוש בשם המותג / סימן מסחר / פטנט וכד'.
עורך דין הסכם הפצה

הבדל בין סוכן למפיץ

לעיתים קיים בלבול בהבחנה בין סוכן (Agent) לבין מפיץ (Distrubutor). סוכן פועל כשלוחו של הספק/יצרן כל תפקידו הוא ליצור קשר עם הלקוחות, למכור את להם את המוצרים בשם הספק, ובתמורה להשתכר מעמלות תיווך. המפיץ, לעומת זאת, הנו סוכן עצמאי אשר לרוב רוכש את המוצרים מהספק, מוכר אותם במחיר שהוא קובע ומרוויח את ההפרש שבין מחיר הרכישה מהספק למכיר המכירה ללקוח.

חשיבות ניסוח חוזה הפצה

לאור המורכבות, בין אם אתם הספק או המפיץ קיימת חשיבות רבה לניסוח הסכם הפצה ו/או בדיקה על ידי עורך דין הסכם הפצה מומחה תוך התאמה באופן ספציפי למידותיו של הלקוח וגם התחשבות במכלול הפרמטרים הרלוונטיים הן בפן המסחרי והן בפן המשפטי, וזאת במטרה למנוע או למזער למינימום נזקים ו/או חשיפות משפטיות העלולים לצוץ במהלך העסקים הרגיל ו/או במקרי קיצון כתוצאה ממצבים שלא נצפו בעת ההתקשרות.

לתיאום פגישת ייעוץ צרו קשר